ORGANISATIE

|ORGANISATIE

Vertrouwenspersonen VPI

By | 2018-06-26T17:23:59+00:00 oktober 5th, 2017|ORGANISATIE|

Per 1 juli 2016 is de Wet 'Huis voor Klokkenluiders' ingevoerd. Alle werkgevers met meer dan 50 werknemers worden verplicht een beleid integriteit te hebben met een interne meldregeling. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit is een wezenlijk onderdeel van effectief invulling geven aan het beleid integriteit. De vertrouwenspersoon integriteit (VPI) biedt medewerkers de mogelijkheid om misstanden op een veilige wijze te melden of hierover vertrouwelijk te sparren. De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan verhaal en emotie, brengt de melding zorgvuldig in kaart en stelt samen met melder [...]

Organisatie / Teamopstellingen

By | 2018-06-26T09:21:15+00:00 oktober 2nd, 2017|ORGANISATIE|

Heb je te maken met ingrijpende veranderingen zoals reorganisatie of fusie en wil je meer inzicht krijgen in de onderliggende dynamieken? Wil je de samenwerking tussen diverse stackholders en/ of binnen teams verbeteren? Wil je de duidelijkheid rond leiderschap binnen de organisatie / teams vergroten? Heb je te maken met verloop of ziekteverzuim en krijg je ondanks diverse inspanningen onvoldoende grip op? Kortom wil je dat het meer stroomt binnen de organisatie of teams, kan een organisatie / teamopstelling [...]

(Systemisch) Transitiemanagement

By | 2018-06-26T09:22:30+00:00 oktober 1st, 2017|ORGANISATIE|

Verandertrajecten zijn vaak complex omdat je maken hebt met de bovenstroom (dat wat zichtbaar is) en de onderstroom (het onzichtbare) binnen een organisatie. Succes wordt vergroot als er rekening gehouden wordt met beiden stromen. De onderstroom is vaak lastig te beïnvloeden. Door deze stroom vanuit systemisch perspectief te benaderen, krijg je meer inzicht en invloed hierop waardoor je de kans op een succesvolle transitie sterk vergroot. Wil je meer weten, neem contact met ons op.