(Systemisch) Transitiemanagement

||(Systemisch) Transitiemanagement

Verandertrajecten zijn vaak complex omdat je maken hebt met de bovenstroom (dat wat zichtbaar is) en de onderstroom (het onzichtbare) binnen een organisatie. Succes wordt vergroot als er rekening gehouden wordt met beiden stromen. De onderstroom is vaak lastig te beïnvloeden. Door deze stroom vanuit systemisch perspectief te benaderen, krijg je meer inzicht en invloed hierop waardoor je de kans op een succesvolle transitie sterk vergroot.

Wil je meer weten, neem contact met ons op.

2018-06-26T09:22:30+00:00