ORGANISATIE 2018-06-25T16:06:21+00:00

ORGANISATIE

Ook organisaties varen hun eigen koers waarbij er sprake is van vooruitgang of stagnatie. Vraagstukken hier omtrent zijn in de regel complexer als bij individuen omdat er meerdere partijen een sterke invloed hebben op een organisatie zoals medewerkers, teams, klanten, overheid, enz. Op een aantal terreinen kunnen we je van dienst zijn.

Vertrouwenspersonen VPI

Per 1 juli 2016 is de Wet 'Huis voor Klokkenluiders' ingevoerd. Alle werkgevers met meer dan 50 werknemers worden verplicht een beleid integriteit te hebben met een interne meldregeling. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit is een wezenlijk onderdeel van effectief invulling geven aan het beleid integriteit. De vertrouwenspersoon integriteit (VPI) biedt medewerkers de mogelijkheid om misstanden op een veilige wijze te melden of hierover vertrouwelijk te sparren. De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan verhaal en emotie, brengt de melding zorgvuldig in kaart en stelt samen met melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand. De mogelijkheden, de risico's, de verplichtingen en de bescherming met betrekking tot het melden van de misstand worden besproken. De vertrouwenspersoon helpt de medewerker om een verantwoorde keuze te maken. Een melder mag ook vertrouwelijk melden. De VPI ondersteunt en begeleidt de melder. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon een signalerende en adviserende rol richting leidinggevenden en een informerende rol richting alle medewerkers.

Organisatie / Teamopstellingen

Heb je te maken met ingrijpende veranderingen zoals reorganisatie of fusie en wil je meer inzicht krijgen in de onderliggende dynamieken? Wil je de samenwerking tussen diverse stackholders en/ of binnen teams verbeteren? Wil je de duidelijkheid rond leiderschap binnen de organisatie / teams vergroten? Heb je te maken met verloop of ziekteverzuim en krijg je ondanks diverse inspanningen onvoldoende grip op? Kortom wil je dat het meer stroomt binnen de organisatie of teams, kan een organisatie / teamopstelling meer inzicht brengen in de dynamiek die in de onderstroom speelt.  Om te kunnen bepalen of een opstelling ook het juiste instrument is, houden we een Quick scan in de vorm een verkennend gesprek en een vragenlijst. Als een opstelling mogelijk is, bespreken we de vorm waarin we dit doen en de noodzakelijke voorbereidingen. Enige tijd na de opstelling volgt nog een evaluatiegesprek. Gedurende het traject is tussentijds contact altijd mogelijk. Geinteresseerd? Neem contact met ons op.

(Systemisch) Transitiemanagement

Verandertrajecten zijn vaak complex omdat je maken hebt met de bovenstroom (dat wat zichtbaar is) en de onderstroom (het onzichtbare) binnen een organisatie. Succes wordt vergroot als er rekening gehouden wordt met beiden stromen. De onderstroom is vaak lastig te beïnvloeden. Door deze stroom vanuit systemisch perspectief te benaderen, krijg je meer inzicht en invloed hierop waardoor je de kans op een succesvolle transitie sterk vergroot. Wil je meer weten, neem contact met ons op.

MAAK EEN AFSPRAAK

CONTACT

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? En wil jij groeien?

van Quantum Leap.

van Quantum Leap.

BEZOEK ONS

Beukenberg 39
6438 GB Oirsbeek

BEL ONS

Yvonne: 06 22 77 61 34
Henk: 06 50 52 01 52

SOCIAL MEDIA