Neurodiversiteit: Different not less

||Neurodiversiteit: Different not less

Breinen van mensen kunnen op verschillende manieren functioneren. De meest gebruikelijke vorm noemen we neuro typisch. Hiervan afwijkende structuren kunnen vinden bij mensen met AD(H)D, autische kenmerken, Dyslexie, Dyscalculie en bijvoorbeeld Gilles de la Tourette. Wij bieden begeleiding aan voor zowel niet- als neuro typische mensen om in contact met elkaar zichzelf, de ander en de onderlinge relatie beter te begrijpen en leren hoe hiermee om te gaan. Voor partnerrelaties en werkrelaties bieden we psycho-educatie aan maar ook cursussen voor partners van een niet-neuro typisch persoon.

2018-06-26T09:09:26+00:00